v. 0.0.7.1
Dänemark
Mobilfunktarife
USD 0.005/min (EUR 0.005)
USD 0.005/min (EUR 0.005)
USD 0.005/min (EUR 0.005)
USD 0.005/min (EUR 0.005)
USD 0.005/min (EUR 0.005)
USD 0.005/min (EUR 0.005)
USD 0.005/min (EUR 0.005)
USD 0.005/min (EUR 0.005)
USD 0.005/min (EUR 0.005)